Det minsta, tystaste och effektivaste decentraliserade ventilationssystemet i sin klass

Värmeåtervinning upp till 91%
sparar många värmekronor

Utmärkt prestanda
luftflöde upp till 46 m³/h

Mycket tyst
ljudtrycksnivå från 11 dB(A)

Klimat KX SmartFan installeras efter behov i alla rum där frisk luft behövs, t.ex. vardagsrum, sovrum och lekrum. Monteringen sker alltid i yttervägg, det behövs alltså inga dyra och underhållskrävande ventilationskanaler.

Så fungerar det:
Ett system omfattar minst två SmartFan enheter som arbetar parvis och styrs av en styrpanel. Den ena fläktenheten tar in friskluft (tilluftsfas), medan den andra samtidigt ventilerar ut förbrukad luft (frånluftsfas). Båda fläktenheterna ändrar flödesriktning samtidigt efter 70 sekunder. 

Under frånluftsfasen extraheras den uppvärmda rumsluften och lagras av den keramiska värmeväxlarenheten. När fläktarna ändrar riktning värms den nya tilluften upp när den passerar genom värmeväxlaren. På detta sätt uppnår SmartFan en värmeåtervinningsgrad på upp till 91% och en balanserad ventilation av bostadsytan säkerställs enl. DIN 1946-6.

Den smarta, flexibla premiumlösningen

Specifikation

Art.nr: 57000
GTIN: 7350088510223

Ett Klimat KX SmartFan Paket innehåller två (2) stycken kompletta SmartFan enheter.
För att styra ett Klimat KX SmartFan system behöver du välja till en Styrpanel TOUCH eller Styrpanel LED.

Luftflöde m³/h  *
Ljudtrycksnivå dB(A) 1 m
Luftflöde m³/h  *
Effekt förbrukning W **

Verkningsgrad: upp till 91%
Ljudtrycksskillnad Dn,w: 44 dB (49 dB ****)

Ingångsspänning: 12 DC SELV
Specifik energiförbrukning **: >0,14 W per m³/h
Driftstemperaturområde: –20 … 60°C
Vikt per enhet: 3,9 kg

Placering: Yttervägg
Väggrör: Ø160 mm
Håltagning i yttervägg: Ø162 mm
Väggtjocklek, optimal: 360 mm
Väggtjocklek, minimum: 280 mm (med förkortad fläktenhet och tillbehöret Metallhuv)

Kapslingsklass: IP42
Mjukvaruklass: A
Energieffektivitetsklass:
SmartFan = A
SmartFan S *** = A+
Märkningar: CE

* Parvis i Eco-läge/Vädringsläge (Full-blast mode)
** Exklusive transformator
*** Med plug-in sensor (tillbehör) i kombination styrpanel TOUCH
**** Med Ljudisoleringselement 3K (tillbehör)

Måttskiss

 

08-29 90 19