top of page

Välj styrpanel 

Till SmartFan finns det två stycken styrpaneler att välja mellan; den enkla modellen LED och den avancerade flexibla TOUCH. Båda kan styra upp till tre par SmartFan.

Touch.png

TOUCH – Ventilation med zonreglering
Den intelligenta styrpanelen TOUCH anpassar sig efter dina behov. Anslut upp till tre par SmartFan enheter och tilldela varje par sina egna zon-inställningar. Med sex stycken smarta ventilationslägen är det enkelt att välja rätt.

LED.png

TOUCH – Ventilation med zonreglering
Den intelligenta styrpanelen TOUCH anpassar sig efter dina behov. Anslut upp till tre par SmartFan enheter och tilldela varje par sina egna zon-inställningar. Med sex stycken smarta ventilationslägen är det enkelt att välja rätt.

LED – Frisk luft med en knapptryckning
Styrpanel LED är väldigt lätt att använda med endast fyra knappar. Snabbval för Eco-läge (värmeåtervinning) och Vädringsläge (Full-blast). Fläktens hastighet kan ställas in i fyra steg. Panelen indikerar också när det är dags att byta filter.

bottom of page