top of page

MODULHUS 

Janawik erbjuder prefabricerade hus med trästomme för tillfälliga och

permanenta boenden och verksamheter.

Modulhus

MODULHUS
 

Tids- och kostnadseffektivt

Skräddarsydda lösningar där vi använder oss av modulernas fördelar som till exempel att det ger en

betydligt minskad produktionstid och är kostnadseffektivt.

Modulhus.png

MODULHUS

Enligt BBR

Har man ett temporärt behov är modulerna enkla att flytta.

Vare sig det ska byggas för ett kortsiktigt eller långsiktigt boende håller våra bostäder en permanentstandard.

trä

Endast fantasin sätter gränser

och kanske ett och annat bygglov...

ide penna.jpg

Olika typer av boenden

Våra moduler kan bl.a. användas till studentbostäder, äldreboenden och evakueringslägenheter.

Olika typer av verksamheter

Våra moduler kan användas till olika verksamheter som bl.a. skolor, kontor och hotell.

ACCamera12-resized_edited.jpg

Permanent och tillfälligt

Trämodulära byggnader skiljer sig inte från andra konventionella konstruktioner och kan användas för både permanent och tillfälligt ändamål. Vi kan leverera modulbyggnader med träkropp upp till 5 våningar. Modulär teknik gör det möjligt att genomföra byggprocessen i bekväma fabriksförhållanden. Byggnaden är uppdelad i volymetriska element som antas för transport. Detta utförs vanligen under den arkitektoniska planeringsfasen, men även de befintliga planerna för byggtillståndstegning kan antas för modulär leverans.

ACCamera12-resized_edited.jpg
6.jpg

Teknik

Teknikarbetet startar där arkitekturens design slutar.
När vi fått Era visioner och önskningar ger vi Er lösningar som är i teknisk överensstämmelse med rådande krav och regler.

Material och installationer är CE-märkta.

Kök- och badrumsutrustning m.m. återfinns på den svenska marknaden.

Konstruktion och produkter är kvalificerade enligt ETA-13/0562

(European Technological Approval).

I oktober 2017 finns även certifiering enligt ISO 9001:2015 (2008).​ 

module-measures_edited.jpg

Vad är en modul?

En modul kan vara en del av ett hus eller en lägenhet, eller det kan vara en egen lägenhet. Vi kan leverera moduler med följande maximala dimensioner:

• Längd: 15 m

• Bredd: 4,5 m

• Höjd: 4,0 m

regn.jpg

Några fördelar med modulär teknik:

• Ingen väderpåverkan (Bygger inte in fukt)

 

• Kostnadseffektivt

• Kortare produktionstid

• Markarbeten och bostäder byggs samtidigt 

• Noggrannare kvalitetskontroller

• Permanenta miljövänliga byggnader med lång livslängd

• Låg energiförbrukning

• Möjlighet till tillfälliga byggnader med efterföljande demontering och transport

 

• Säkrare arbetsplats i fabrik än på en byggarbetsplats

Modulhus

Produktion

Våra förtillverkade hus levereras med:


– alla dörrar och fönster installerade


– 95% av målningsarbetet invändigt samt eventuell plattsättning av kakel klart


– 95% av golvläggningen (klinker, parkett, plastgolv etc.) klar


– majoriteten av utvändigt arbete klart


– kompletta elinstallationer klara


– vatten- och avloppsledningar förinstallerade


– ett förinstallerat ventilationssystem


– förinstallerat kommunikationsnätverk, brandlarm och sprinklersystem


– all sanitetsutrustning som blandare, wc, badkar, handfat och duschkabiner installerade


– förinstallerade köks- och badrumsmöbler

 • Leveranstid?
  2-5 månader
 • Är det möjligt att göra dessa moduler till permanenta bostäder?
  Ja
 • Svarar bostäderna upp mot BBR-kraven?
  Ja
 • Följer bostäderna reglerna om tillgänglighet?
  Ja
 • Vilken typ av bostäder kan byggas av modulerna?
  Radhus, fristående hus, fristående flerfamiljshus, flervåningshus m.fl.
 • Hur är det med anpassning till kringliggande miljö?
  Vi har flexibla lösningar som enkelt kan anpassas efter behov.
 • Vilka vitvaror anses vara standard?
  Kyl/frys, spis och ugn.
 • Finns det referensobjekt?
  Ja, både i till exempel Norge och Sverige.
 • Vilken energiförbrukning har era hus per kvadratmeter?
  Energiåtgång per kvadratmeter är enklare att svara på när vi vet vilken typ av hus vi talar om. Radhus, Flerfamiljshus, en eller flera våningar m.m. Men en fingervisning kan man få genom att kolla värdena nedan: Vi garanterar att snitt U-värde inte kommer att överstiga Boverkets Byggregler, alltså 0,4. Detta beräknas med hänsyn till våra standardiserade konstruktionstyper: 1. Bottenplan: 300mm med U-värde 0,15 2. Ytterväggar: 250mm med U-värde 0,18 3. Tak: 350mm med U-värde 0,13 Fönster och dörrar har ett U-värde i snitt på ca 0,9-1,0.
 • Vilken uppvärmning arbetar ni med?
  Vi arbetar i möjligaste mån med vattenburen golvvärme.
 • Hur tänker ni kring brandsäkerhet?
  Vi använder följande detekteringssystem: a. Lokala brandalarmsensorer - rök/värme med batteri (temporärt boende, hotell, kontor) b. Lokala brandalarmsensorer med kabelkoppling - rök/värme (temporärt- och permanent boende, hotell, kontor enligt gällande regler) c. Central brandalarmsystem - rök/värme (permanent boende samt olika logibyggander enligt gällande regler) I vanliga fall måste vi utgå ifrån en utfört brandrapport och krav från lokala myndigheter.
 • Hur klarar ni av ventilationen?
  Vi arbetar oftast med FTX ventilation (fullt automatisk mekanisk ventilation med värmeåtervinning).
modulehousebyjanawik

Välkommen att kontakta oss!

Tack!

bottom of page