Janawik erbjuder prefabricerade hus med trästomme för tillfälliga och permanenta boenden och verksamheter.

Skräddarsydda lösningar där vi använder oss av modulernas fördelar som till exempel att det ger en

betydligt minskad produktionstid och är kostnadseffektivt.
Har man ett temporärt behov är modulerna enkla att flytta.

Vare sig det ska byggas för ett kortsiktigt eller långsiktigt boende håller våra bostäder en permanentstandard.

Info Modulhus

           Läs gärna vår FAQ längre ned             på sidan och få svar på                       vanligt förekommande frågor!

Vad är modulhus?
Trämodulära byggnader skiljer sig inte från andra konventionella konstruktioner och kan användas för både permanent och tillfälligt ändamål. Modulehouse kan leverera modulbyggnad med träkropp upp till 5 våningar. Modulär teknik gör det möjligt att genomföra byggprocessen i bekväma fabriksförhållanden.
Byggnaden är uppdelad i volymetriska element som antas för transport. Detta utförs vanligen under den arkitektoniska planeringsfasen, men även de befintliga planerna för byggtillståndstegning kan antas för modulär leverans.

Olika typer av boenden

Våra moduler kan bl.a. användas till studentbostäder, äldreboenden och evakueringslägenheter.
Till nya bostadsområden eller som komplettering till befintlig bebyggelse.

Olika typer av verksamheter

Våra moduler kan användas till olika verksamheter som bl.a. skolor, kontor och hotell.

Vad är en modul?

En modul kan vara en del av ett hus eller en lägenhet, eller det kan vara en egen lägenhet. Vi kan leverera moduler med följande maximala dimensioner:

• Längd: 15 m

• Bredd: 4,5 m

• Höjd: 4,0 m

Några fördelar med modulär teknik:

• Ingen väderpåverkan (Bygger inte in fukt)

 

• Kostnadseffektivt

• Kortare produktionstid

• Markarbeten och bostäder byggs samtidigt 

• Noggrannare kvalitetskontroller

• Permanenta miljövänliga byggnader med lång livslängd

• Låg energiförbrukning

• Möjlighet till tillfälliga byggnader med efterföljande demontering och transport

 

• Säkrare arbetsplats i fabrik än på en byggarbetsplats

Produktion

Våra förtillverkade hus levereras med:


– alla dörrar och fönster installerade


– 95% av målningsarbetet invändigt samt eventuell plattsättning av kakel klart


– 95% av golvläggningen (klinker, parkett, plastgolv etc.) klar


– majoriteten av utvändigt arbete klart


– kompletta elinstallationer klara


– vatten- och avloppsledningar förinstallerade


– ett förinstallerat ventilationssystem


– förinstallerat kommunikationsnätverk, brandlarm och sprinklersystem


– all sanitetsutrustning som blandare, wc, badkar, handfat och duschkabiner installerade


– förinstallerade köks- och badrumsmöbler

Teknik

Teknikarbetet startar där arkitekturens design slutar.
När vi fått Era visioner och önskningar ger vi Er lösningar som är i teknisk överensstämmelse med rådande krav och regler.

Material och installationer är CE-märkta.

Kök- och badrumsutrustning m.m. återfinns på den svenska marknaden.

 

Konstruktion och produkter är kvalificerade enligt ETA-13/0562

(European Technological Approval).

I oktober 2017 finns även certifiering enligt ISO 9001:2015 (2008).​ 

IHP - Industrial High Prefab

Vanliga frågor

Cosa apprenderò in questo corso?


Grazie al presente corso di alta formazione acquisirai, prima di tutto, un metodo di insegnamento strutturato e assai pratico per la Tecnica Vocale. Il corso è destinato a formare il clinico, LOGOPEDISTA e FONIATRA, nell'ambito della pedagogia e didattica musicale per assumere il ruolo di VOCAL TRAINER intervenendo in contesti non soltanto patologici. Attraverso un programma di apprendimento che approfondisce la scienza avanzata della voce, l'educazione musicale e i diversi stili di canto in generale, acquisirai competenze uniche e dirette alla tecnica vocale e all’allenamento della voce nei diversti stili di canto moderno elevandoti al ruolo di TRAINER VOCALE al fine di promuovere la formazione e l’allenamento della voce sana per le più disparate esigenze personali, professionali ed artistiche.
A chi è diretto?


Logopedisti, Foniatri e Otorinolaringoiatri, che desiderano elevarsi al ruolo di VOCAL TRAINER occupandosi di allenamento ed educazione vocale ampliando gli interventi lavorativi a contesti non soltanto patologici. Possono participare anche gli studenti della scuola di Logopedia e di Medicina
In cosa consiste il corso?


 1. Più di 100 Video-lezioni (sottotitolate in italiano) per una durata di 14 settimane di insegnamento, disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e da qualsiasi dispositivo;
 2. 10 moduli e set di video online che dimostrano, posso dopo passo, in modo scientifico, semplice e pratico, il razionale e le pratiche destinate alla voce professionale cantata in bambini e adulti.
 3. Il programma dedica un’ampia SEZIONE PRATICA in cui verranno eseguiti tutti gli esercizi e le tecniche di voce, nonché presentati gli strumenti di training e di potenziamento della voce, in presenza di allievi;
 4. Il corpo insegnante è costituito da un team di docenti di fama internazionale nell’ambito della ricerca scientifica e della didattica vocale che ti accompagnerà ad ogni lezione con spiegazioni dettagliate e pratiche;
 5. Articoli scientifici che derivano dalle maggiori riviste internazionali sulla voce (in inglese scientifico, Copyright);
 6. Materiale Multimediale (riassunti e appunti integrativi creati appositamente per approfondire gli argomenti del corso);
 7. Forum di discussione e chatting in cui i partecipanti scambiano idee, fanno domande e discutono sull'argomento del modulo con risposta diretta dei docenti e dei loro assistenti;
 8. Assistenza tecnico-scientifica per ogni problema riscontrato;
 9. Consigliere Virtuale Personale per l'assistenza studenti (tutor d’aula);
Quale sarà la modalità?


Il corso è in modalità virtuale e asincrona, su piattaforma online e-learning, gestita dal nostro team di ingegneri e informatici: la nostra piattaforma vanta un ambiente digitale tra i più innovativi e performanti dell'era virtuale. Puoi accedere 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana e da qualsiasi dispositivo (cellulare, computer, tablet ecc.) inserendo un nome-utente e una password personale che gli verranno consegnati il giorno prima della data d'inizio ufficiale del corso.
Come verrò seguito?


 1. Riceverai continuamente supporto tecnico dal nostro staff di ingegneri e informatici per controlli e revisioni della piattaforma digitale;
 2. Sarai guidato personalmente dal Consigliere Virtuale (tutor d’aula) che ti aiuterà per ogni problema di accesso alle risorse e/o di gestione delle attività multimediale;
 3. Sarai continuamente accompagnato dal team docenti durante tutto il percorso di apprendimento, comunicando direttamente con il docente e i suoi assistenti per qualsiasi dubbio e/o approfondimento
Riceverò un certificato?


Si, la certificazione di competenza verrà rilasciata esclusivamente a coloro che, dopo aver completato il corso e aver sostenuto l'esame finale, hanno ottenuto un punteggio finale pari o superiore al 60% nel voto complessivo del corso. Una volta ottenuta la tua certificaazione, verrai inserito nel nostro registro americano di certificazione per autenticare il tuo percorso accademico e garantire la validità del tuo apprendimento.