Gällande Covid-19:

Vi följer aktuella rekommendationer 

från Folkhälsomyndigheten.